Преглед на материал

Съдебна идентификацияСъдебна идентификацияСъдебна идентификация

Идентификацията е познавателна дейност, която се изразява в установяване наличието или липсата на тъждество на конкретно определен обект, а когато това е невъзможно установяване на груповата принадлежност на обекта. Идентификацията в наказателното производство се осъществява с помощта на 2 процесуални способа: експертиза и разпознаване. При експертизата идентификацията става на базата на специални знания, а при разпознаването на изградения мисловен образ. Съдебната идентификация се характеризира със следните черти:

- подчинена е на разпоредбите на НПК

- протича в рамките на наказателното производство

- свързана е с изследване на минало събитие

- обектите на идентификация се намират в предполагаема връзка с извършеното и разследвано престъпление. Тази връзка се потвърждава или изключва.

Обекти на идентификацията - това са материални обекти и то само такива, които могат да бъдат възприети от човека и изследвани непосредствено или с помощта на специални знания....

Коментари


Няма намерени коментари