Преглед на материал

Kратък курс по вътрешна балистикаKратък курс по вътрешна балистикаKратък курс по вътрешна балистика

Вътрешната балистика или науката за това което става вътре в оръжието е много сложна тема. Този текст не е предназначен за това да ви направи специалист по въпроса а по-скоро да ви даде информация и да ви помогне да разберете въпроса.

Дефиниране на термините

Дължина на дулото - Във работата на вътрешна балистика това се различава от `дължина на дулото' в основната система за измерване. Измерва се от началото на дулото до края на поставения патрон.

Плътност на заряда - Съотношението на теглото на даден обем барут към теглото на същия обем вода

Скорост на горене - Условен показател на бързината с която горящият експлозив се преобразува в газ. Скоростта на горене се контролира от химическия състав, размерът и формата на сачмите и налягането под което се извършва горенето.

Медна единица за налягане - При тази измервателна система се пробива дупка в капсулата и се поставя бутало, което натиска калибрираният меден куршум. Цялата сглобка се държи от...

Коментари


Няма намерени коментари