Преглед на материал

Теория на криминалистическата идентификация1


Теория на криминалистическата идентификация

В процеса на разследване твърде често се налага да се установява и доказва връзката на дадено лице или предмет с местопроишествието или друг обект. Това може да се постигне чрез различни начини в процеса на разследване. Най-прекия начин за установяване и доказване на тази връзка е идентификацията. Възможно е да се наложи идентификация на извършителя, на използваните от него предмети или на труп с неустановена самоличност. Това показва широкото приложение на идентификацията в следствената и експертната практика.

Понятието идентификация идва от латинската дума “идент” която означава тъждествен.

Да се идентифицира даден обект означава да бъде отъждествен чрез неговото отражение.

Три са необходимите условия за да бъде идентифициран даден обект:
обектът да притежава индивидуални свойства. Всеки обект от матариалния свят включително и предметите, които са продукт на серийно произвоство имат индивидуални свойства, които най-ярко се проявяват в неговият микрорелеф.

...

Коментари


Няма намерени коментари