Преглед на материал

Предмет на криминалистическата техника11. ПРЕДМЕТ НА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАТА ТЕХНИКА

Криминалистическата техника е раздел от криминалистиката. Понятието „криминалистическа техника” се използва с известна условност, защото в предмета на този раздел се включват не само техническите методи и средства за събиране и проверка на доказателства, но и един от фундаментите проблеми в криминалистиката - тя е материалното отражение на престъплението.Криминалистическата техника е разделът, който е разработен най-рано поради което в началния етап криминалистиката се е разглеждала като техническа наука за събиране и проверка на доказателства.

В предмета на криминалистическата техника се включват съдебната фотография, криминалистическото учение за следите, съдебна балистика, криминалистическото изследване на почерк и писмена реч, техническото изследване на документи, идентификация на човек по външни признаци и криминалистическа регистрация.

2. Технически методи и средства за събиране и изследване на доказателства.

Техническите методи и средства, които се включват в...

Коментари


Няма намерени коментари