Преглед на материал

Задачи по математикаТест №1Тест №1
Пресметнете израза2,5 : 1,25 : 6,75а) 13,5 ; б) ; в) 0,30 ; г) .


При х = - 5 стойността на израза

х + 3+- х - 3+- х2 е :

а) 29 ; б) 25 ; в) - 25 ; г) никоя от тези


Кое е най-голямото цяло число, което е решение на двете неравенства:

- 10 < х < 0 и - 11 < х < - 1а) - 12 ; б) - 11 ; в) - 2 ; г) никое от тези


Разложете на множители и решете уравнението

(2х + 1) 2 - (х - 1)2 = 0 .

Решенията му са :

а) 0 и 3 ; б) 0 и 2 ; в) 1 и 2 ; г) никое от тези .


Кои от числата са корени на уравнението:

(2х + 1)2- 4х2 - 2- 34х - 1= - 6

а) 1 и ; б) -1 и ;

в) -1 и ; г) никое от тези ?


Кой едночлен е общ множител на едночлените

2ху2z ; - 4x2yz2 и 6ху2z2 :

а) х + у + z ; б) 2х2у2z2 ; в) 2хуz ; г) никой от тези ?


Кои са решенията на системата

...

Коментари


Няма намерени коментари