Преглед на материал

Формули по математикаФОРМУЛИФОРМУЛИ


Лице на повърхнина на правоъгълен паралелепипед :

Околна повърхнина : S = 2 . ( a + b ) . c ; S = P.c

Като b- основен ръб

P = 2. (a +b) - периметър на основата /на правоъгълник /

Пълна повърхнина: S = S + 2B

В = а . b -лице на основата / лице на правоъгълник /

2.Обем на правоъгълен паралелепипед :

V = a.b.c V = B .h , като B = a . b -лице на правоъгълник

3. Лице на права призма /основите са правилни многоъгълници /

Околна повърхнина : S = P. h , например ако призмата е правилна триъгълна призма

то Р = a+b +c или четириъгълна P = 4.a

h- височината на правилната призма , която съвпада с околния ръб на

правата призма

Р - периметъра на основата

Пълна повърхнина : S = S +2B , като В -лицето на основата на призмата

4.Обем на права призма : V = B.h където

В -лицето на основата

h-височината на призмата

5.Лице на повърхнина на права пирамида :

Околна повърхнина : S = P.k

2

Ако пирамидата е правилна триъгълна :

S = b.k +...

Коментари


Няма намерени коментари