Преглед на материал

Примерен тест по математикаПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКАколедно математическо състезание -

тест по математика - 7 клас 08. 12. 2007 г.

Уважаеми ученици,

Този тест съдържа 40 задачи. Към част от тях са дадени по четири възможности за отговор - А), Б), В), и Г), от които само един е правилен. Вие трябва да изберете само един отговор - този, който според Вас е правилен. Към останалите задачи не са дадени възможни отговори. На тях Вие трябва да намерите отговора.

Всички отговори попълнете в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.

Срещу номера на съответната задача зачертайте със знака Х отговора, който приемате за верен.

Ако след това прецените, че първоначалният Ви отговор не е правилен и искате да го поправите, запълнете правоъгълника с грешния отговор и зачертайте с Х буквата на друг отговор който приемате за верен.

Отговорите на задачите, които нямат дадени възможности за отговор, запишете на празните места срещу номерата на съответните задачи в листа с отговори. Ако решите, че сте сбъркали, зачертайте грешния според Вас отговор със знака “Х” и запишете...

Коментари


Няма намерени коментари