Преглед на материал

Легенда за основаването на РимЛегенда за основаването на Рим

Тит Ливий I, 3—7

Асканий, синът на Еней(Повече за Еней може да намерите в Личности. ) още не бил на такава възраст, че да може да поеме властта, но тази власт се запазила непокътната за него до пълнолетието му. Латинската държава, царството на дядо му и баща му, се запазило за младенеца в течение на толкова продължително време благодарение на женска опека. Майката на Асканий, Лавиния, била именно тази способна жена.Този Асканий…, когато се увеличило населението на Лавиний, напуснал цъфтящия и богат по онова време град на майка си или мащехата си, а самият той основал в подножието на Албанските планини нов град, който той нарекъл Алба Лонга„ т. е. Дългата Алба, тъй като градът по своето местоположение се простирал по протежението на един планински хребет.Между основаването на Лавиний и на колонията Алба Лонга изминали почти тридесет години и въпреки това могъществото на държавата, особено след поражението на етруските, нараснало до такава степен, че нито след смъртта на Еней, нито по времето на настойничеството на жената, нито даже...

Коментари


Няма намерени коментари