Преглед на материал

Кратък табличен анализ на мита за СътворениетоЕлементи на :Елементи на :

*тотемистични вярвания

*космологични вярвания

*културни вярвания


“…той приличал на бръмбара скарабей, който ражда сам себе си. Умеел да се превръща в храбрата птица сокол...”, “…той го превърнал в царска змия очиларка.”, “Нут се превърнал в гигантска крава.”, “Инпу бил с тяло на човек, ала вместо човешка, имал глава на чакал”, “Окото се превърнало в богинята Хатор-богиня с глава на крава”;

Тотемистичните вярвания са представата за боговете като същества с тяло на човек и глава на животно
“Мрак царял векове наред и в мрак се мятали вълните на праокеана-без цел и без смисъл.”;

Всичко започва от нищото, навсякъде е мрак, Хаос. И постепенно се изгражда Космоса.
“-Тичайте в Йеб-наредил им Ра-и ми донесете колкото се може повече плодове от мандрагора!”; Вярванията са изразени в начина по който Ра се справя с богинята Хатор, отлъчила се от реда на Космоса.

Основни опозиции,свързани с представата за космическото устройство на...

Коментари


Няма намерени коментари