Преглед на материал

Митологична култураМИТОЛОГИЧНА КУЛТУРАМИТОЛОГИЧНА КУЛТУРА

Митът, възникнал в предписмения период на човешката словесност, носи магическия знак на красиво необяснимото. Обяснява и „назовава” свещения глас на древността. Звукът и ритъмът организират пространствения „рисунък” на митичното словесно действие, изиграващо чрез ритуалния танц неписаната, но предавана устно, дребна история на племето. Но звукът и жестът „умират” с прекъсване акта на изпълнение. В паметта на поколенията остава споменът за свещения глас на миналото, често извикван в настоящето чрез ритуалния танц. Пластиката на човешкото тяло материализира чрез хореографския рисунък на танца митологичното слово вече като преразказан, в случая изигран, древен сюжет пред публика - човешката общност на племето или рода.

Митът получава публичност. Митологичното съдържание има обществен резонанс. Поколенията помнят, вярват в разказаното и допълват хронологията на митологичния разказ със събития от своя живот. Оформят се „тематични” блокове, цикли от митове. Действащите лица -...

Коментари


Няма намерени коментари