Преглед на материал

Митове за СлънцетоЮЗУ “Неофит Рилски” - гр. Благоевград

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА

Специалност Културология

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА: Митове за Слънцето

ИЗГОТВИЛ: Проверил:

(Борислав Бориславов) (Доц. Васил Марков)

фак. № 0849014

Благоевград, 2008 г.

Преди, в героичните времена от историята на религията, се е вярвало, че култът към слънцето е бил познат на цялото човечество. А.Бастиян забелязва, че в действителност слънчевият култ се среща само в твърде ограничени краища на земното кълбо.Половин век по-късно сър Джеймс Фрейзър, подхващайки проблема в рамките на своите проучвания върху почитането на Природата,отбелязва непостоянството на слънчевите елементи в Африка, в Австралия, в Меланезия, в Полинезия и в Микронезия.Същото непостоянство се потвърждава с някои малки изключения в двете Америки.Може би само в Египет, в Азия и архаична Европа онова, което е било наричано „култ към слънцето”, се е ползвало с възможността да...

Коментари


Няма намерени коментари