Преглед на материал

Mитологията- основа на старогръцката литератураСРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-МИТОЛОГИЯТА- ОСНОВА НА СТАРОГРЪЦКАТА

ЛИТЕРАТУРА“Мисълта произвежда

литературата.”

(Джейн Руми- персийски поет)

Митът възниква като форма на общностното,родово- племенно съзнание, в която чрез впечетляващи образи и разнообразни ситуации се възпроизвеждат представите, натрупани в опита от първобитните хора за заобикалящиа ги свят, за възникването му, за природните сили в него, за боговете, които направляват ставането му. В мита се напластяват прозрения, до който достига благодарение на ежедневната си трудова дейност човешкият род в първите стадии на своето умствено развитие. Продукт на наивната фантазия на античния човек, митът обобщава закюченията му, оживели във вълнуващи образи, до които той достига в резултат на непрекъснатото си вглеждане в подредеността на вселсната, в природните явления, в близкото му...

Коментари


Няма намерени коментари