Преглед на материал

Религията на хетитеНИНА ТРИФОНОВА КАЛФОВАХетска религия

От средата на второто хилядолетие преди новата ера до нашествията от началото на XII век пр.н.е. империята на хетите се простира върху почти цяла Анатолия (днешна Турция). Лингвистичната и религиозната й разнородност се дължат на етническото разнообразие на съставящите я народи: хати, хурити, семити и хети (индоевропейци). Отначало познати на съвременните учени само от Библията, а после и от египетските надписи, хетите и тяхното царство оживели, когато археолозите започнали да разкопават техните древни градове. Разчитането на хетското писмо и индоевропейският език на хетите позволило да се проследи произходът им до 2 000 години преди Христа, когато арийските племена започнали да мигрират от района на Кавказ- някой на югоизток към Индия, други на югозапад към Мала Азия. Хетското царство процъфтяло около 1750 г пр.Хр. след което стремително започнало да упада под напора на племена от Егейско море.

По време на разцвета на империята нейна столица е Хатушаш или днешен Богаскьой, разположен на централното...

Коментари


Няма намерени коментари