Преглед на материал

Музиката в света на дететоМузиката неизменно важна за света на дететоВлиянието на музиката

в света на детето

Музиката е изкуство, което съпътства живота на човек от раждането му до дълбока старост. В детство, юношество и старост, в радост и скърби, в труд и отдих - всеки е чувствал необходимостта от музика и се е наслаждавал на нейните чудотворни сили. С музиката трудът става по-лек, забавата по-весела , мъдростта по-дълбока, младостта по-крилата. Музиката докосва най-нежните струни на човешката душа. Тя събужда най-светли чувства, пориви, мисли облагородява душите ни и изкоренява бурена на злото. Не случайно народната мъдрост гласи: „Който пее, зло не мисли'' . Живот без музика, е живот глух, мрачен, безрадостен.

Музиката е извор на живот, растеж, знание и позитивност. Ето защо, нейната сила в образованието и света на децата е ненадмината. Направени са изследвания с които се доказва, че деца изучаващи музика показват по-високи резултати на тестове и се развиват като по-завършени и целенасочени личности.

Изучаването на музикален инструмент в...

Коментари


Няма намерени коментари