Преглед на материал

Електронна музикаЕЛЕКТРОННА МУЗИКАЕЛЕКТРОННА МУЗИКА

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Терминът електронна музика означава музика създадена с помоща на електронни компоненти. Хибридната форма на електронна музика включва електронни инструменти и акустични или електромеханични инструменти.

Края на 19 и началото на 20 век.

Преди да се създаде електронната музика, композитрите са имали голямо желание да използват нови технилогии за създаване на своята музика. Няколко инструменти са изобретени и желанието им се изпълнява. Електронния инструмент Teleharmonium се ражда 1897г., от Thaddeus Cahill. Няколко години по-късно се изобретява и втория електромеханичен инструмент от проф. Leon Theremin околу 1919-1920г., т.н Theremin.

Следващият ранен електронен инструмент е от Odnes Martenot,който успешно е използван в извесната Turangalila-symphonie на Oliver Massiaen.

1940 - 1950

В тези години успешно се изобретава и рекордерат за касети в Германия през времето на 2 световна война. Това е било много преди композиторите да използват рекордерат за новата техника за композиране т.н.musique concrete`....

Коментари


Няма намерени коментари