Преглед на материал

Интерпретациите на Фр. Гулда и В. Кемпф на сона ...Музиката на Бетовен една от най-светлите и възвишени прояви духовност в многовековната история на музикалното изкуствоИнтерпретациите на Фр. Гулда и В. Кемпф на соната оп.90 от Бетовен

Музиката на Бетовен една от най-светлите и възвишени прояви духовност в многовековната история на музикалното изкуство.Творчеството му педставлява нов, висш етап в развитието на симфонизма и класицизма, а някои изследователи го представят дори като цяла нова епоха в музикалната история.

Лудвиг ван Бетовен е роден през 1770г. в Бон, Германия. Произхожда от стар, фламандски музикален род. От малък проявява изключителното си дарование, изучавайки цигулка и пиано. Особено благотворно е влиянието на неговия учител Нефе, който е всестранно развита личност.

Бетовеновото творчество условно се разделя на няколко периода.

Бонския период ( до 1792 ) бележи както първите стъпки в живота и музиката на Бетовен, така и началото на неговото творчество. През тези години той създава около 50 опуса: сонати за пиано, камерни произведения, песни, кантати. Запознава се с...

Коментари


Няма намерени коментари