Преглед на материал

Основни музикални дейностиОсновни музикални дейностиОсновни музикални дейности

Трите основни музикални дейности, които се осъществяват в процеса на обучение, в рамките на общообразователното училище, са: възприемане, изпълнение и съчиняване на музика.

1. Възприемането на музика е най-необходимата музикално-естетическа дейност, поради факта, че тя звучи навсякъде около нас и ние волно или неволно сме подчинени на нейното въздействие. Ежедневно всички ние слушаме, чуваме музика, като фон - в автобуса, в къщи, магазина, службата и т.н. Дори в този си вид тя не е избрана случайно. Електронните медии (радио, телевизия) - ни внушават например, че дадена песен е много хубава (чрез принципа на повторението и богат визуален материал) с цел най-вече да си я купим. Или сутрин звучи по-енергична музика, която да ни ободри и предразположи положително за настъпващия ден и т.н.(в зависимост от целите, които се преследват - да се “освежим”, замислим, развеселим или да събудят в нас по-дълбоки възвишени чувства и емоции). В автобуса най-често звучи фолк, поп-фолк, сръбска, гръцка или...

Коментари


Няма намерени коментари