Преглед на материал

Възпитание и развитиеВъзпитание и развитиеВъзпитание и развитие.

1.Какво е развитие-развитието е движение от нисшето към фисшето.

Характерна черта на развитието е изчезване на старото и поява на новото.За развитието е характерна спираловидната форма.Развитието е процес с положителен знак.Развитието е прогресивно.По отношение на личността ,развитието се характеризира с количествени и качествени изменения.

-Ръстежът е понятие,с което определяме количествените изменения в личността.Ръстежът е наследствено обословен.

-Съзряването епсихофизиологично качествено изменение на личността.В този смисъл съзряването е наследствено обословено.

-Формиране-разглейда се като вид развитие на личността,изменение на психичната функционална структура на личността.

Теорий за развитието на личността.

1.Биологизаторска теория-главното в развитието на личността е това,което е дадено от природата.Развитието е само количествено изменение на онези качества,които са заложени по наследство.Според тази теория главното,това са...

Коментари


Няма намерени коментари