Преглед на материал

Пробен тест по БЕЛВъпроси 1 - 25. Оценяват се с по 1 точка.Следващият текст е свързан със задачи 1 - 4 включително.Въпреки че имат едно и също предназначение - да защитават своите обитатели, замъците не изглеждат еднакво. За разлика от европейските замъци с техните дебели стени японските изглеждат изящни с елегантно извитите си покриви.С бели стени и високи покриви замъкът Химедзи в древната японска столица Нара е най-големият и най-елегантният от всички оцелели до днес японски замъци. Понякога го наричат Бялата чапла - заради приликата му с тази птица, която гнезди по бреговете на река Сенба. Големи декоративни риби украсяват покривите на замъка - като магическо средство, предпазващо от пожар. Ще попитате защо точно от пожар? Ами защото по-голямата част от замъка е направена от дърво.Отбранителните съоръжения на замъка никога не преминали през изпитанието на истинската битка, но заслужават да им се обърне внимание. Замъкът е ограден с висок каменен зид с наблюдателни кули, заобиколени от три рова, пълни с вода. През малките отвори в зида и наблюдателните кули защитниците на замъка можели да...

Коментари


Няма намерени коментари