Преглед на материал

Обучение по български на деца билингвиПУ”Паисий Хилендарски”; филиал “Любен Каравелов”- гр.Кърджали

Р Е Ф Е Р А Т

ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

НА ТЕМА

ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ДЕЦА БИЛИНГВИИзготвил: Проверил: доцент Гарушева

Росица Милчева Георгиева

Студент индивидуално обучение

Специалност: Български и Английски

Фак. номер: 2403

Януари 2006 година

Р Е Ф Е Р А Т

по методика на обучението по български език

на тема:

Интерактивни методи в обучението по български език на

деца билингви

І. Ролята на обучението по български език за интегрирането на ученици в двуезична среда

ІІ. Комуникативна компетентност на учениците билингви

ІІІ. Интернет и обучението по български език - предизвикателство и нови възможности  

ІV. Урок на тема: Думата и смисълът на текста (VІІ клас)

І. Ролята на обучението по български език за интегрирането на ученици в двуезична...

Коментари


Няма намерени коментари