Преглед на материал

Проектиране на система за кабелна телевизия на ...Ръководител: доцТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр.ВАРНА

Факултет по електроника - Катедра “Радио-телевизионна техника”

ДИПЛОМНА РАБОТА

Тема : Проектиране на система за кабелна телевизия на с. Равда.

Дипломант : Стефан Атанасов Колодеев

спец.ВАТ, ф№ 025412

Ръководител : гл.ас.инж. П. Манев

гр. ВАРНА 2003 г.

Съдържание

Увод

стр. 3

Глава I.

Общи принципи и изисквания при изграждане на системи за кабелна телевизия

стр. 6

Глава II.

Преглед на основните характеристики на кабелната мрежа.

стр. 42

Глава III.

Проектиране на главна станция и честотен план.

стр. 49

1. Определяне вида на антената и конвертор за приемане на радио- и телевизионни програми от изкуствен спътник на земята (ИСЗ).

стр. 49

УВОД

Телевизията е най-масовото средство за предаване на информация и в техническо отношение тя постоянно търпи развитие. Съвременните телевизионни системи се делят на два...

Коментари


Няма намерени коментари