Преглед на материал

Формули по физикаФормули по Физика за 7 класФормули по Физика

Големина на ток: I=Q/t измерва се в A-АМПЕРИНапрежение: U=A/Q измерва се във V-Ватоев

Закон на Ом: R=U/I

I=U/R измерват се в -ОМ

U=I.R

Ел. Съпротивление: R= .L/S измерва се в -ОМРабота на ел. Ток: A=U.I.t измерват се в kw/h-киловат час

P=U.I

Топлинно действие: Q=R.I.I.t измерва се в С-КУЛОН

Сила на тежеста: G=g.m

Лост: F1.l1=F2.l2

Налягане: P=F/S

Хидростатично налягане: P=G.m/S

Зависимост при хидравлични машини: F2/F1=S2/S1

Скачени съдове: h1. 1=h2. 2

Сила на Архимед: F(A)=g. .V

Наведена равнина:F.l=P.h

Количество топлина: Q= U.U.t/R

Период на люлеене: T=t/N

Честота на люлеене: =1/T

Скорост на разпространение:V= /t

Дълбочина: d= V.t/2

D=u.t U=2 T=1 U=S.V

2 t V

Скорост на звука: =U.T

2S=V.T=S=V.T

...

Коментари


Няма намерени коментари