Преглед на материал

Гъвкави оръжия използвани в У-Шу и други бойни ...Гъвкави оръжия използвани в У-Шу и други бойни изкустваГъвкави оръжия използвани в У-Шу и други бойни изкуства

     Гъвкавите оръжия в У-Шу са един по-малко известен раздел на Ци-Се/Мо-Хай (работа с оръжие). Те не са толкова популярни като другите традиционни оръжия на У-Шу, от които най-известни са меча, копието, сабята и тоягата, които влизат дори и в проекто Олимпийските дисциплини на У-Шу. Факт е обаче, че в стандартизираните т. нар. "18 класически оръжия" са включени и няколко гъвкави. Това са железен камшик с 9 секции (джъю джие бян), чук-метеор (сан джие гун) и въжено копие (шън бяо). Включването на цели четири оръжия от този вид в "18-те класически оръжия", показва че тези оръжия са високо ценени в У-Шу. Освен споменатите има и десетки други разновидности, които съществуват в практиката на бойните изкуства както в Китай, така също и в Япония, Корея, Индия, Малайзия, Индонезия, Европа и в други страни.      По-малката популярност на гъвкавите оръжия се дължи на обстоятелството, че те са значително по-трудни за овладяване от другите познати оръжия. Независимо от...

Коментари


Няма намерени коментари