Преглед на материал

Йерархията в Кунг-ФуЙерархията в У-Шу/Кунг-Фу

Много хора в днешно време не са наясно със степените и йерархията в китайските бойни изкуства. В У-Шу все още няма утвърдена единна система на степените, така както е установено в японските и корейските бойни изкуства (кю-дан) и в международен мащаб. Затова често се получават недоразумения от рода на "еди-кой си майстор по У-Шу какъв дан има?" или "Вие с червения пояс да не сте 10-ти дан?!…" Често непосветените остават също с впечатлението, че в У-Шу има едва ли не само майстори и ученици, което не е така. Освен това при майсторите също има нива, които обаче имат различен смисъл от познатите и популярни бойни изкуства.     Традиционно във всички бойни изкуства и в изкуствата и занаятите въобще има три степени или нива - чирак, калфа и майстор (ученик, инструктор, учител). В някои корейски бойни изкуства, като например в Беги-Те-Кион, те се определят като: "нисък дан" (1-4), "среден дан" (5-7) и "висок дан" (8-10). Тази триделна структура почива на древната натурфилософия, шаманизма и китайската философия, от където идва теорията за трите сили в космоса (човека, земята...

Коментари


Няма намерени коментари