Преглед на материал

Спонсорски планСПОНСОРСКИ ПРОЕКТСПОНСОРСКИ ПРОЕКТБАСКЕТБОЛЕН КЛУБ “СЛАВИЯ”- СОФИЯ

ДО

Г-ЖА ГАНКА БУРГЕЛОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФИРМА “БУРГЕЛОВ”Госпожо Бургелова,

Преди да Ви запозная с конкретното съдържание на настоящия проект, бих искала да изразя най-добрите си чувства лично към Вас и представляваната от Вас Фирма, която се ползва с изключителен авторитет у нас и по света. Впрочем, това е и главната причина, която ме подтикна да се обърна към Вас с предложение, от което считам, че ползата ще бъде взаимна. Обстоятелствата съпътстващи развитието на спорта и то конкретно на баскетбола, който се практикува в нашия клуб и с който прославяме България и на световния подиум, ме накараха да се обърна към вас.

Всеки уважаващ себе се отбор има запазена марка с която хората го свързват. За нас е много важно коя ще е тази марка. Единствената марка с която искаме да свързват нашето име е имено “Бургелов” тази фирма която Вие представлявате. За нас ще е чест да ни предоставите...

Коментари


Няма намерени коментари