Преглед на материал

Методика на физическото възпитаниеР Е Ф Е Р А ТР Е Ф Е Р А Т

Методика на физическото възпитание

На тема:

Координационни спосообности. Определение и същност на развитието на ловкостта.

Изготвил: Проверил:

Цветелин Г .Гальов гл.ас.Д.Томова

ПОФВ II курс

Фак. N0719258

В подтекста на разбирането на ТФВ за петте основни двигателни качества координацията на движениаята се свързваше с деигателното качесво ловкост. При дешифроване на стуктурата на и същността на ловкостта , учените се разминават в своите разбирания. Преобладава разбирането , че ловкостта е способност бчрзо да се променят, да се преустройват движенията, адекватно на измененията в обстановката. Според Кр. Рачев ловкостта представлява копмплексно проявление на висока координация на движенията, бързина,гъвкавост, чувство за пространство, ритъм и темп на движенията, умение за своеврвменно разхлабване на мускулите, правилно изваршване на движенията в зависимост от конкретната, непрекъсната изменяща се...

Коментари


Няма намерени коментари