Преглед на материал

Поява на бейзболаПОЯВА НА БАСКЕТБОЛАПОЯВА НА БАСКЕТБОЛАНякой историци търсят корените на баскетболната игра във вековете,позовавайки се на съществуването на различни игри с топка,които по някои свои елементи при-личат на баскетбол/пок-та-пок/-в древно Мексико,”шу-лиящ”-през средните векове във Франция.

Днес,когато измина един век от началото на сегашна-та игра може да се каже без никакво съмнение,че баскет-болът дължи своето откриване на ДЖЕЙМС НЕЙСМИТ-

през 1891г.Нейсмит следвал в Богословския факултет на университета „Мак Джил” в Монреал и бил отличен спо-ртист в отборите на университета по американски футбол, гимнастика и лека атлетика.След завършване на факул-тета през1890г,той постъпил в Международната инструк-торска школа в Спрингфийлд,щата Масачузетс на САЩ,а след това станал преподавател в същата школа/колеж/.

Студентите проявявали недоволство от скучните зани

мания през зимните месеци/изпълнени главно с гимнасти-ка в салон/,поради което съветът на преподавателите и ди

ректорът на колежа доктор Гълик...

Коментари


Няма намерени коментари