Преглед на материал

Фехтовка - какво представлява този спорт, какво ...ФехтовкаФехтовка

/какво представлява този спорт,какво знаем и не за него/

Фехтовката е един от най-старите познати спортове,които човек е измислил,с цел да обогати двигателната и менталната си култура.Ако потърсим в историческите източници ще открием информация,която датира още от времето на рицарите.Те са използвали знанията и уменията си във фехтовката,за да защитават честта си,да печелят власт и пари,или просто да запазят живота си.С днешна дата нещата са силно видоизменени-фехтовката придобива друг смисъл,превръща се в спорт,изискващ придобиването и развиването на много качества.

Знанията ми,свързани със този спорт са базирани върху филми,снимки,документи.Фехтовката е красив и аристократичен спорт с голяма традиция и широка популярност в Европа.Макар с многогодишна история и голям брой отличия и успехи,за съжаление този спорт не е от най-популярните в България…дали поради териториалното разположение и историческите данни,от които съдим,че нашите територии не са били свързани с рицарите,които се считата за...

Коментари


Няма намерени коментари