Преглед на материал

Фактори на съвременната спортна подготовка и тр ...Анализът и оцентака на спортните резултати от редица световни първенства, олимпийски игри и други показва, че високи постижения постигат тези спортисти, които притежават отлични физически възможности, психически и морални качества, владеят техниката и тактиката на своя спорт.

В последните години вес по-ясно проличава, че най - високи спортни постижения се достигат, само ако необходимите за това основи са били поставени още в детска или юношеска възраст.

Следователно дългогодишната, систематична и целенасочена спортна подготовка на спортиста е единен процес, който започва от начинаещия и достига да спортиста с високи резултати. Този процес представлява система от специализирани знания, средства, методи и организационни форми, осигуряващи комплексни условия за пълноценна подготовка и максимална изява на възможностите на спортиста.

Системата от спортна подготовка включва четири основни фактора, които определят постигането на високи спортни резултати.Първият фактор е генотипния (наследствения). Това са заложените данни у човека,...

Коментари


Няма намерени коментари