Преглед на материал

Методика на физическото възпитаниеЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

КАТЕДРА "ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ"

РЕФЕРАТ

по

МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Тема: Етапи на двигателното обучение

Изготвил: Проверил:

Тодор Валериев Андреев гл.ас.д-р Томова

Фак. N 0719286

спец. Педагогика на обучението по физическо възпитание

Благоевград, 2008

Етапи на обучение в спортно-технически действия

В ТМФВ се е утвърдила концепцията за триетапна структура на двигателно обучение. Тя се базира на теоретичните основи на Учението за условните рефлекси и на концепцията на А. Н. Крестовников (1951) за условно-рефлекторната природа на двигателния навик.

Отхвърлянето на концепцията на Крестовников в по-ново време внесе известно объркване сред учените, работещи по...

Коментари


Няма намерени коментари