Преглед на материал

Теми по ВолейболЧАСТ ПЪРВАЧАСТ ПЪРВА

ИЗИСКВАНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ИГРАЛНА ПЛОЩ

Игралната площ включва игрището и свободната зона. Тя трябва да бъде правоъгълна и симетрична.

РАЗМЕРИ

Игрището е правоъгълник с размери 18 х 9 м, заобиколено от свободна зона, която е широка минимум 3 м от всички страни. Свободното игрално пространство е пространството над игралната площ, като то е свободно от всякакви пречки. Свободното игрално пространство има височина минимум 7 м над игралната повърхност.

За Световни и Официални състезания на FIVB свободната зона има широчина минимум 5 м извън страничните линии и 8 м зад крайните линии. Свободното игрално пространство е високо минимум 12,5 м над игралната повърхност.

ИГРАЛНА ПОВЪРХНОСТ

Повърхността трябва да бъде равна, хоризонтална и еднообразна. Тя не трябва да представлява никаква опастност за нараняване на играчите. Забранено с да се играе върху неравни и хлъзгави повърхности.

За Световни и Официални състезания на FIVB разрешени само дървени или синтетични повърхности. Всяка...

Коментари


Няма намерени коментари