Преглед на материал

Формална логикаВ1 Проблемът за логичността: науката логика и логиката, на която мислимВ1 Проблемът за логичността: науката логика и логиката, на която мислим. Идеализации на формалната логика; свободното вариране и формализацията, откриването на променливите. Формалната логика като дедуктивна теория и аналитика. Ръсел: логическата форма и данните на логиката.

Логиката е изследването на формите и променливите.”Комплекс” е първично понятие: противоположното на просто. ”Формата” на един комплекс е общото между него и комплекс, получен чрез заместване на всяка от съставките на комплекса с нещо различно. А общото между два такива комплекса е проблем на логиката.

Логиката не се интересува от пропозициите, нито от формите на думите, тя се занимава с променливите. Тя се занимава с онези форми, които дават комплекси, както и да са определени променливите.

Бертранд Ръсел

Бащата на логиката е Аристотел. Той се занимава с отношенията между форма и материя. За него всички отношения са субектно-предикатни (S - P). За Ръсел нещата са...

Коментари


Няма намерени коментари