Преглед на материал

Видове прости и сложни изречения в Българския езикВидове прости изречения по състав

Видове

Особености

Примери

двусъставни

Прости изречения, в които са изразени и двата главни части.

Георги пее. Мария не се обади. Утре учениците от 6 клас ще отидат в Пловдив. Те бяха там.

едносъставни

Прости изречения, в които е изразена само една от главните части.

Вчера закъснях за първия час. Търсиха те по телефона.

Поляни с цветя, а около тях рояци пчели.

Видове едносъставни изречения

Видове

Особености

Примери

Безподложни (едносъставни глаголни изречения)

Изречения, в които е изразено само сказуемото - самостоятелно или с неговите пояснения

Срещнахме се пред киното. Обади ми се след часовете! Имате ли въпроси?

Безглаголни (едносъставни именни изречения)

Изречения, в които липсва формално изразено сказуемо (т.е. не съдържат глагол в състава си)

Малка бяла къща с китна градинка пред нея. Мир, тишина, спокойствие навред.

Видове безлични изречения

Безличните изречения са...

Коментари


Няма намерени коментари