Преглед на материал

Топлината като екологичен фактор Температурата е един от най-важните екологични фактори и има голямо влияние върху съществуването, развитието, разпространението на индивидите. Температурния режим се определя от топлинните условия от топлинните условия с тяхната продължителност и последователност в съчетание с други фактори по място и време. Температурния режим е сравнително постоянен само в тропичните зони. На север и на юг сезонните и годишните колебания в температурата нарастват с отдалечаване от екватора. Растенията и животните проявяват различна потребност от топлина през различните периоди от своето развитие. Растенията нямат собствена топлина на тялото и по отношение на температурния фактор имат известна специфичност.

 

Тяхната анатомия, морфология и физиология е насочена към защита на организма от неблагоприятни температури. Например в зоните с висока температура и ниска влажност исторически са се формирали растения с незначителни листна маса или без листа. Също при много пустинни растения се образуват своеобразни белезникави обраствания които спомагат за отразяване на...

Коментари


Няма намерени коментари