Преглед на материал

Политиката на първите български правителства по ...ПОЛИТИКАТА НА ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРАВИТЕЛСТВА ПО ДУНАВСКИЯ ВЪПРОСПОЛИТИКАТА НА ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРАВИТЕЛСТВА ПО ДУНАВСКИЯ ВЪПРОС

Дунавският въпрос след Берлинския договор. Според чл. 10 и 38 от Берлинския договор Княжество България поема задълженията на Турция към английската компания концесионер на линията Русе - Варна, а също и към Австро - Унгария за завършване на частта от международното трасе Виена - Цариград, минаваща през българска територия. За да се уредят последните задължения, е предвидено провеждане на специални преговори между България, Османската империя, Сърбия, Австро - Унгария и съответните компании. При така поставените международни задължения за провеждане на самостоятелна железопътна политика са силно ограничени. Приоритет в бъдещото железопътно строителство придобива отстояваното от Австро-Унгария трасе, което свързва България с Европа през Сърбия. В този смисъл идеята за строителство на мост на р. Дунав придобива второстепенно значение за страната. Търговските връзки между България и Румъния са твърде слаби и не могат да...

Коментари


Няма намерени коментари