Преглед на материал

Хуманизиране на модерносттаХуманизиране на модерносттаВеликотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Р Е Ф Е Р А Т

ПО

Социална философия

НА ТЕМА:

ХУМАНИЗИРАНЕ НА МОДЕРНОСТТА

Специалност: Политология

Хуманизиране на модерността

След от 1914 - 1918г в европейците отново се появява нуждата да положат ново начало. И по този начин те развиват ретроспективно описание на произхода на модерността от ХVII век, което подкрепя тяхната кауза. Но като отхвърля хуманистите от ХVI век, това описание на модерността става невярно и обединява нашето схващане за модерната епоха. Днес ние не трябва да избираме между хуманизма от ХVI век и точните науки от ХVII век, а трябва да се придържаме към позитивните постижения и на двете.

Появява се нуждата от възстановяването на умереното и толерантно наследство на хуманизма, отколкото съхраняване на систематичното и перфекционисткото наследство на точните науки. Но в крайна сметка на човечеството са му нужни и двете. То е задължено на Декарт и Нютон за превъзходните...

Коментари


Няма намерени коментари