Преглед на материал

Човекът и появата на обществото на знаниеNKПУ „Паисий Хилендарски”

Доклад

Човекът и появата на

обществото на знание

на Елка Руменова Стойчовска

Политология IV курс Ф. № 0444006Човешката история е поредица от социални трансформации, независимо дали те са осъществени по мирен или военене път. През цялото си развитие човекът се е стремял да намери по- добро място за работа и съответно за живеене, без да се налага да емигрира. Светът така е устроен, че през големите периоди от време, в резултат на световни и граждански войни, геноциди, мъчения, конфликти и др., се стига до социални трансформации. Социалните трансформации се изразяват в промяна на икономиката, на политиката, на обществото и най- вече на човека, живеещ в това общество.

Един от изследователите, които говорят за еволюцията на обществата и промяната на човека във тях е Питър Дракър. Според него днес на база развитието на технологиите е настъпило общество на знание. В своите трудове, той разглежда подробно и еволюцията на обществата през XX в., докато се стигне до...

Коментари


Няма намерени коментари