Преглед на материал

Зараждане на християнствотоВъплъщение на цялостната идеология на християнството е фигурата на Богочовека, който се отъждествява с Исус ХристосВъплъщение на цялостната идеология на християнството е фигурата на Богочовека, който се отъждествява с Исус Христос. Идеята за сливане на дух и материя, на божествено и човешко, на небесната сила и земната слабост е централна за християнското учение. Според него материята е подчинена на духа.

Според християнското учение земното раждане на Исус Христос е централен момент в човешката история. Бог отрежда на своя син да изкупи греховете на човеците, осъден и разпънат на кръст в незаслужени мъки.

Появява се универсалната система от морално-етични норми, отнасящи се до всички хора на света, която не прави разлика между различните етноси, полове, социални групи. Затова новата религия отначало привлича привърженици от средите на отхвърлените от обществото, на робите и бедните.

Минават векове, докато християнството се превърне в господстваща религия на могъщата Римска империя. След продължителни преследвания срещу...

Коментари


Няма намерени коментари