Преглед на материал

Върху някои забележителни точки в четириъгълникВърху някои забележителни точки в четириъгълникВърху някои забележителни точки в четириъгълник

автор: Лейля Вели

научен ръководител: доц. д-р Светослав Й. Билчев

1. Забележителна точка в четириъгълника

От часовете по геометрия познаваме различни забележителни точки в триъгълника: медицентърът, ортоцентър, центровете на вписаната и описаната окръжност и т. н. Естествено е да се запитаме: кои са забележителните точки в четириъгълника? Забележителните точки в произволен изпъкнал четириъгълник са твърде малко. Всеки четириъгълник има център на тежестта- точка, аналогична на медицентъра в триъгълника. Центърът на тежестта на четириъгълника притежава

някои интересни свойства, поради което често се нарича забележителна точка на четириъгълника.

Определение 1. Центърът на ромба, вписан в произволен изпъкнал

четириъгълник така, че страните му са съответно успоредни на диагоналите на последния, се нарича ромб- център на четириъгълника.Във всеки четириъгълник може да се впише единствен...

Коментари


Няма намерени коментари