Преглед на материал

Видове упражнения за устно смятанеВидове упражнения за устно смятанеВидове упражнения за устно смятане

Форнирането на умения и навици у учениците за бързо и качествено устно смятане се постига в процесса на изпълнението на разнообразни и многобройни упражнения. Последните изискват теоретични познания, които да се пролагат при решаването на задачи, изискват рационални начини за изчисляване, логично мислене.Дават също и възможност добре да се затвърди изучения материал.

Предложените по долу системни упражнения за устно смятане имат за цел да допълнят и обогатят ежедневната практика с разнообразни и целесъобразни видове от ефективни упражнения за устно смятане.

Ще разгледаме следните видове упражнения:
Пресмятане на числови изрази.

Намиране на числова стойност на алгебрични изрази, които са дадени под формата на таблици.

Сравняване на изрази (< , >, = ?)

Намиране на неизвестен компонент на аритметичните действия( решаване на уравнения)

Решаване на текстови задачи.

Дидактически игри и знимателни задачи
Пресмятане на...

Коментари


Няма намерени коментари