Преглед на материал

Брак и брачност на БалканитеПроблемите, свързани с брака и брачността на Балканите и в Европа предизвикват интереса на изследователи от различни клонове на науката - етнолози, историци, демографи, социолози и др. В зависимост от съответните методи на анализ възникват различни теоретични постановки, отнасящи се към тази проблематика. В много от тези разработки Балканите от една страна и Западна Европа от друга, са представени като два региона, за които са характерни различни модели на брак и брачни отношения. Това разделение е в основата на двата макро-модела на Джон Хайнал м Питьр ЛаслетВ своите изследвания Джон Хайнал разграничава два типа брачен модел: Западен (европейски) и Източен (неевропейски). Като граница между двете, той поставя линията Триест/Санкт-Петербург. За западна ( т.е. за Западна и Централна Европа) е характерна висока брачна възраст (26-27г. за жените и 28-29 за мъжете). Това е свързано и със сравнително голямата разлика между съпрузите. Друга характерна особеност е високия процент на безбрачие (целибата), доминираща нелокалност и преобладаваща нуклеарна форма на семейство. За...

Коментари


Няма намерени коментари