Преглед на материал

Пищови по организационно проектиранеjgjgfgfjglfjglhlgjhljhljljljjfdjforufdncjkdjfrouorjjfkugor6. Неокласическия модел на орг. проектиране силно контрастира с класическия.Този модел е гъвкав и адаптивен спрямо променящите се изисквания на средата която го заобикалят, тъй като неговото проектиране стимулира по-доброто използване на човешкия потенциал.Проект,който осигурява на индивидите чувство на лична ценност и мотивираност и облекчава гъвкавостта приспособимостта трябва да има следните хар-ки: относително прост е и не набляга на специализацията и поставя ударението в/у увеличаването на дълбочината на длъжностите; децентрализиран е и поставя ударението в/у делегирането на пълномощия и увеличаването на дълбочината на длъжностите; неформализиран е и набляга на използването на продукта и клиентелата като основи на департаментализацията. Този проект предполага доверие м/у подчинени и началници. Използва се цялата палитра на мотивите с помощта на методите, базиращи се на участието на подчинените в процеса на управление.Отношението към организацията и нейните цели е положително.Информацията е точна и неизкривена и...

Коментари


Няма намерени коментари