Преглед на материал

Духовният свят на българина във вазовата повест ...Духовният свят на българина във Вазовата повест „Чичовци”

Голямата тема на Вазовото творчество са България и българинът. Откровението към родното има многопосочна реализация в написаното от него. Авторът се вълнува от различните му аспекти- историята, духовността на българския човек, националната съдба, езика, природата. Един от основните проблеми, които провокират творческото му съзнание, е връзката „национален характер- национална история- национална съдба”. Великолепен познавач на народностната душевност, в творбите си Вазов търси съотносимостта между личност и общност, между човек и историческото време. Неговата стихия е изобразяването на социално- битовата и историческата обусловеност на националния живот. Като творец той се стреми да открие онези трайни, устойчиви елементи на българското битуване, които формират етносния характер. Писателят изследва проявите на този характер, когато е подложен на натиска на историческите промени. Той проследява процеса на „отваряне” на херметизирания национален свят и довеждането му до онази точка на...

Коментари


Няма намерени коментари