Преглед на материал

База на данни ...КУРСОВА РАБОТАКУРСОВА РАБОТА

ПО

БАЗИ ОТ ДАННИ

на

Тема :Библиотека

Изготвили: Ивелина Станчева Надина Бозова

No. 2609 гр. 30 No. 2635 гр. 30

сп. “Информатика” сп.“Информатика”

Съдържание

Описание на предметната област и бизнес правилата стр 2

E-R модел на базата от данни стр 4

Релационен модел на базата от данни стр 9

Описание на БД в средата на MS Access стр 10

Структура на приложението с базата от данни стр 23

Формуляри стр 32

Отчети стр 35

1.Описание на предметната област и бизнес правилата

Целта на библеотеката е да предостави на свойте клиенти голямо разнообразие заглавия от всички жанрове на книгоиндустрията.

За дейността на библеотеката е необходимо изграждането на база от данни оперираща с нужната информация за...

Коментари


Няма намерени коментари