Преглед на материал

Лекции по обектно-ориентирано програмиране1Лекции по обектно-ориентирано програмиране

Писани са от мен, Иван Димитров Георгиев (вече завършил) студент по информатика, електронната ми поща е ivandg@yahoo.com.Четени са през летния семестър на учебната 2001/2002 година. Лектор тогава беше доц. Стоян Бъчваров.

Използвал съм само мои записки (и на мои колеги) от лекции.

Програмите са компилирани на Borland C++.1. Структури. Основни операции.

Структура - наредена съвкупност от краен брой елементи от различен тип, която има йерархична организация;

описанието на типа структура:

struct идентификатор

{ описание_на_първи_елемент_от_данни;

описание_на_първи_елемент_от_данни;

...

описание_на_последен_елемент_от_данни;

} ;

Отделните елементи от данни още се наричат полета от данни; при компилиране на описанието на типа структура не се резервира памет за полетата;

пример:

struct time

{ int hour;

int min;

float sec;

} ;

променливите от тип структура могат да се дефинират по два начина:
дефинирането става...

Коментари


Няма намерени коментари