Преглед на материал

Интернет в публичните услугиТехнически университет - СофияТехнически университет - София

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"

КУРСОВА РАБОТА

по дисциплината

“Интернет в публичните услуги”

на Габриела Йорданова Димитрова

Стопански факултет, Публична администрация, група 35

фак. № 231206028

Дата: 07.05.2008г. Проверил: ...............................

/ асист. О. Маринов /

Съдържание:


Теоритична част
обзор на програмните средства

какво е Front Page 2003

Създадени html файлове за web сайта

Структури на web страницата

Основна страница на моя web сайт

Източници


Теоритична част
Програмни средства - в Интернет съществуват много и различни програми за работа с аудио, видео, векторна и растерна графика. Най-често използваните са:

- за работа с аудио

WinAmp - най-известната програма за произвеждане на аудио и видео формати.

Foobar2000 -...

Коментари


Няма намерени коментари