Преглед на материал

Характеристика на природен парк “Сините камъни”Природо-математическа гимназияПриродо-математическа гимназия

“Васил Левски” град Смолян

КУРСОВА РАБОТА

ПО

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ТЕМА:

Характеристика на природен парк

“Сините камъни”Изготвил: Проверил:

В. БатиноваСмолян 2008г

Природен парк “Сините камъни”Взаимно свързаното, взаимно обусловеното единство между релеф, водни течения, флора и фауна, скални образувания и разкриващата се панорама придават на “Сините камъни” един специфичен и уникален облик.

История на създаване на парка

Част от Източна Стара планина се...

Коментари


Няма намерени коментари