Преглед на материал

Дамаск - столицата на СирияСЪОБЩЕНИЕСЪОБЩЕНИЕ

ЗА

Дамаск - столицата на Сирия

Град с богата история

Дамаск е най-главният град в Сирия. Градът е на 4000 години, бил е столица много велики империи. Може би той е най-стария град на света. Този град е бил разположен на река Барада, която в старо време се е наричала Хрисороас, в едно прекрасно и плодородно поле на изток и югоизток от Анти-Ливан. Това поле е около петдесет мили в диаметър: на юг и изток се е простирало до Арабската пустиня, а в другите посоки е било оградено с планини. Земята около Дамаск и на север от Дамаск, може би заедно с долината между Ливан и Анти-Ливан, се нарича в Св. Писание "Дамаскова Сирия", а Страбон я нарича Селесирия.

Този град първо е имал свои царе, а след това е превзет от Давид и Еровоам II. Историята на тогавашния Дамаск се среща в Летописите за Нееман, Венадад, Азаил и Расин. По-късно Дамаск е покорен от Теглат-Феласар, а след него е бил подчинен на асирийците, вавилонците, персите, селевките и римляните. В дните на апостол Павел, Дамаск е под властта на Арета (цар на Камениста...

Коментари


Няма намерени коментари