Преглед на материал

Социална психология - лекцииТЕМА №1: Възникване и развитие на СП през втората половина на XIXвТЕМА №1: Възникване и развитие на СП през втората половина на XIXв.


Донаучно развитие на социално- психологическата мисъл.

Първите текстове по СП се появяват преди 3-4000, а може би и 5000 години. Това са откъси от съчинения, а дори и цели съчинения.

„Спор на разочарования с неговата душа” - поема от Древността. Поемата е социално психологизиране в/у различните социални групи.

Теофраст (Др. Гърция) - „Характери”

Древен Китай - Конфуций

Сенека - „Психология на силната личност”


Възникване на социалната психология като наука.

В средата на XIXв. всичкият този натрупан материал започва да се превръща в наука.

Предпоставки и причини:
минава епоха на революции и бурни масови настроения

тогава е създадена колониалната система- натъкват се на народи със съвсем друга психика

руши се традиционната психика- в традиционното общество традициите и обичаите са канализирани, а сега тези канали се разпукват...

Коментари


Няма намерени коментари