Преглед на материал

Въображение, възприятие и мисленеВъображение

Представеният образ които е резултат от минали усещания и възпр.е здраво "привързан"към по-рано въздействащия предмет.Човек чрез своята психика притежава възможност не само да създава образи при прякото въздействие на обектите не само да ги репродуцира,но и да ги преработва с помоща определени операции.Изменението на съдържанието на старите образи става чрез процеса въображение.Това което се създава в процеса на въображение е нов образ.Той може да бъде сътворен в две разновидности.При трансформиране на представите е възможно да се получи субективно нов образ.Това е образ на предмет или събитие които съществуват или са съществували но човек никога не ги е възприемал по-рано.(морска вълна-цунами,има представа за морето за вълните,чел е разкази за корабокрушенц.Подобно допълване се обуславя от богатството на личния опит на човека.Новият образ може да бъде и обективно нов.Тук процеса на въобр.е насочен към създаване на образ за предмет които частично или цялостно е неизвестен както за индивида така и за човечеството.продуктът на процеса се получава в...

Коментари


Няма намерени коментари